Vi är fond & aktie rådgivare

"att spara pengar är lika med att tjäna pengar"

Vad är en fond? En fond är en portfölj av kollektivt indirekt ägda tillgångar som förvaltas av en eller flera förvaltare på ett fondbolag. Din del av detta kollektivt ägda värde motsvaras av den andel du har i fonden. Har fonden aktier i till exempel 30 stycken olika bolag är du som fondandelsinnehavare indirekt ägare i dessa aktier. Fonden kan placera i olika typer av värdepapper på olika marknader – vilka bestäms i fondens bestämmelser. Stiger värdet på fondens förmögenhet stiger också värdet på din andel i fonden och motsvarande.

Senaste nytt

Varför ska man spara i fonder?

Läs artikel

Vilka olika typer av fonder finns?

Läs artikel

Kostnader och begrepp för fonder

Läs artikel