Fonder

sparande till pension 1024x682 - Fonder

Fonder

Det finns tre olika fondtyper, aktiefonder, räntefonder och en mix av dessa som kallas för blandfonder. Grundidén är att man istället för att köpa enskilda aktier i ett bolag köper fonder, som innehåller aktier från flera stycken olika bolag och på så sätt sprider man risken och gör säkrare investeringar. Här har man stor hjälp av rådgivare som är insatta, som till exempel Sparbyrån.

 

Självklart finns det aldrig några garantier, men Sparbyrån har erfarenheten och kunskapen som krävs för att minimera riskerna så långt det bara är möjligt. Söker man enkelhet, bra avkastning och stor riskspridning så rekommenderar Sparbyrån att investera i fonder. Hos Sparbyrån får man all rådgivning man behöver kring fonder och även andra finansiella produkter som obligationer och kapitalförsäkring.

 

På Sparbyråns hemsida kan man läsa om de fem olika risknivåerna som Nord fondkommission satt samman kopplat till kostnad, risk och förväntad avkastning. Att investera sina pengar i rätt fonder är såklart a och o. Men det är inte alltid helt enkelt. Hos Sparbyrån är det många aspekter som vägs in för att ge kunderna bästa möjliga avkastning som placeringshorisont, spartid, risknivå, drömmar och tidigare erfarenhet.

 

Många vill spara i fonder, men har inte tid eller intresse att sätta sig in i branschen menar Sparbyrån. Enligt Sparbyrån är det ett bra sätt att månadsspara eftersom att det är stor riskspridning i jämförelse med till exempel aktieköp i ett enda bolag. Har man dessutom en experts hjälpande hand från Sparbyrån har man alla förutsättningar för att lyckas. Sparbyrån samarbetar med marknadens största och bästa aktörer när det gäller foder. Rådgivarna på Sparbyrån arbetar med löpande uppföljning med kunderna för att hela tiden försäkra sig om att alla placeringar är uppdaterade.

 

Hos Sparbyrån finns det tre stycken olika modeller för hur man betalar för sin rådgivning. På Sparbyråns hemsida kan man läsa mer om deras flexibla alternativ. Det är kunderna själva tillsammans med Sparbyrån som bestämmer vilken modell som passar varje kund bäst.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + fjorton =