Vilka olika typer av fonder finns?

  En investeringsfond innebär enkelt förklarat en fond som vi investerar pengar i och som förhoppningsvis ökar i värde med tiden. Man kategoriserar investeringsfonderna antingen i värdepappersfonder (aktiefonder, räntefonder och blandfonder) eller i så kallade specialfonder (hedgefonder). Sparbyrån förklarar skillnaderna mellan dessa nedan. Värdepappersfonder Aktie-fonder Aktiefonder är det absolut vanligaste fondalternativet bland svenska sparare, deklarerar Läs mer om Vilka olika typer av fonder finns?[…]